2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.1. A tehetségígéretek keresése, azonosítása

2.2.1.4. A gyermeki/tanulói személyiség megismerésére irányuló konkrét módszerek

2.2.1.4.1. Biológiai jellemzők, testi-fizikai állapot megismerésének módszerei

A tehetséges ember is alapvetően biológiai lény. Három fő okot lehetne kiemelni, amely miatt szükség van a testi, fizikai jellemzők figyelembevételére is a tehetségazonosítás során:

Az első ok az, hogy vannak olyan tehetségterületek, amelyek meghatározott fizikai adottságokat igényelnek (pl. a sport). Itt a kiemelkedő eredmények a sportág vagy más pszichomotoros aktivitás kiválasztását segíthetik.

A második ok az, hogxy empirikus bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy egyértelmű összefüggés van a kedvezőbb iskolai szintű tanulói fizikai fittségi állapot és a kedvezőbb tanulmányi eredmények, kedvezőbb pszichoszociális állapot között (jobb önbizalom, önbecsülés, saját testtel való elégedettség) (Király és mtsai, 2018). Tehát a tehetségesek teljesítőképességének fenntartásához törődni kell a fittségi mutatókkal is.

A harmadik ok pedig az, hogy a fizikai funkciók sérülése (pl. látási, hallási fogyatékosság vagy mozgássérülés) jelentősen akadályozhatja a tehetség kibontakozását. A szakirodalom azokat a személyeket, akiknél a tehetség és az akadályozottság együttesen jelenik meg, kétszeresen kivételes tanulóknak hívja. „Egy vagy több területen (akadémikus, intellektuális képességek, kreativitás, vezetői képességek, vizuális vagy előadóművészetek) tehetségesként azonosított tanulók, akiknél egy vagy több diagnosztizálható (de nem feltétlenül diagnosztizált) állapot, úgymint tanulási zavar, a lelki egészség problémája, neurológiai rendellenesség, fizikai hátrány; vagy a kronológiai és a mentális életkor eltéréséből fakadó aszinkrónia is fennáll, mely gátolhatja az életben való boldogulást/előrehaladást.” (Luna és mtsai, 2010, 4.; idézi: Harmatiné és mtsai, 2014, 12.) Ez az állapot nagyon gyakran vezet a tehetség elfedéséhez.

A testi, fizikai állapot megismerésére a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) a magyar köznevelési rendszer kötelező és egységes fittségmérési módszere áll a pedagógusok rendelkezésére a 2014/2015. tanévtől kezdődően. A NETFIT® fittségmérési rendszer eredményeinek dokumentumelemzésével képet kaphat a pedagógus a tanuló egészségközpontú fittségi állapotáról, annak javulásáról vagy romlásáról.

Az esetleges egészségügyi problémák, a sajátos nevelési igény megismerésére a tanulóról szóló szakértői vélemények, dokumentumelemzések vagy az iskolaorvossal, iskolavédőnővel, esetleg a szülővel folytatott interjú deríthet fényt.