2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.1. A tehetségígéretek keresése, azonosítása

2.2.1.4. A gyermeki/tanulói személyiség megismerésére irányuló konkrét módszerek

A tehetséges gyermekek/tanulók felismeréséhez a pedagógusoknak szükségük van konkrét módszerekre, amelyekkel összegyűjthetik a tehetségre utaló adatokat. Az előzőekben a főbb módszercsoportokat jellemeztük, amelyek alkalmazhatók a tanulói megismerés során. Fejezetünk következő részében pedig egy-egy konkrét tanulói tulajdonság megismeréséhez ajánlunk alkalmazható módszereket. Általában elmondható, hogy minden tanulói jellemző többféle módszerrel vizsgálható. Azt, hogy adott gyerek esetében melyik módszert érdemes használni, a pedagógus saját felkészültségének, a helyi erőforrásoknak, a módszerek megközelíthetőségének tudatában döntheti el.