2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.1. A tehetségígéretek keresése, azonosítása

2.2.1.4. A gyermeki/tanulói személyiség megismerésére irányuló konkrét módszerek

2.2.1.4.3. A A szociológiai jellemzők megismerésének módszerei

A tehetséges gyermekek/tanulók nagyon eltérő családi körülmények között élhetnek, és az őket körülvevő, a korai fejlődésüket leginkább befolyásoló mikrokörnyezet is különböző lehet. Ennek ismerete és figyelembevétele is fontos, amikor a gyermek megismerésére törekszik a pedagógus.

A szocioökonómiai státusz (SES) az általános értelmi képességekhez hasonlóan erőteljes determinánsa a tanulási teljesítményeknek, és behatárolja az egyén iskolai tanulással kapcsolatos jövendő lehetőségeit is, írja Báthory (1997). A SES-t többféle változóval lehet jellemezni. Leggyakrabban a szülők foglalkozását, iskolai végzettségét részesítik előnyben a kutatók. Több hazai vizsgálat is elemezte a szocioökonómiai státusz és a tanulási teljesítmények kapcsolatát. A vizsgálatokból kitűnik, hogy a szülők iskolai végzettsége erőteljesen befolyásolja a tanulmányi eredmények alakulását, és az a körülmény, hogy valaki melyik iskolába jár, fokozza vagy csökkenti az amúgy is meglévő individuális különbségeket (Jelentés a közoktatás helyzetéről, 1997).

A gyermek nevelésére ható környezeti tényezők megismerésének módszerei lehetnek:

családlátogatás, amennyiben szükséges, és a szülő is hozzájárul;

interjú a szülőkkel vagy a gyermekkel/tanulóval a lakókörnyezetről, családról;

a családra vonatkozó és a pedagógusok rendelkezésére álló iskolai dokumentumok elemzése;

esetlegesen rendelkezésre álló szakértői dokumentumok elemzése, pl. környezettanulmány, szakértői vélemény.