2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.3. A versenyek és a versengés szerepe a tehetségek kibontakozásában

2.2.3.4. Tehetség és versenyzés

2.2.3.4.1. A versenyek előnyei

A versenyt elsősorban olyan komplex, több elemből felépülő motivátornak tekintik a résztvevők, mely segíti őket, hogy hosszú távon kihozzák önmagukból a maximumot. A versenyek lehetőséget teremtenek saját képességeik felmérésére is. A versenyek olyan megmérettetésként szolgálnak, melyek során megismerhetik a saját határaikat, a pozitív és negatív visszajelzések pedig megmutatják, hogy jó úton haladnak-e, érdemes-e az adott területtel foglalkozniuk.

A versenyt emellett olyan izgalmas kihívásként értelmezik, mely a megszerezhető jutalmak, siker, dicséret, elismerés és tisztelet révén is hozzájárul a személy teljesítményének motivációjához. Fontos motivációs hatást tulajdonítanak a versenyzők a versennyel járó jutalmaknak is, hiszen a különböző oklevelek, utazási lehetőségek, nyereménytárgyak önmagukban is közvetlen megerősítő hatással lehetnek a versenyben sikeres diákokra. A tehetséges személy számára jelentős személyeknek és csoportoknak való bizonyítási vágy szintén fontos eleme a verseny motiváló erejének. A versenyeknek emellett, úgy tűnik, hogy igen fontos szerepe van abban, hogy megtanítanak erőfeszítéseket tenni és küzdeni egy adott cél érdekében, illetve alakítják a munkamorált.

A verseny funkciói között szintén gyakoriak voltak az olyan válaszok, melyek a versenyek pályaválasztásban, illetve felvételi folyamatokban betöltött szerepét hangsúlyozták. A versenyeken elért siker egyértelműen orientációs szerepet tölt be a tehetséges fiatalok életében, és mint ilyen nagyon fontos szerepe van a pályaválasztás folyamatában, az egy adott téma vagy szakterület melletti elköteleződésben. A résztvevők azt is hangsúlyozták, hogy egy adott versenyen elért helyezés számos új lehetőséget nyitott meg a számukra, beleértve komoly ösztöndíjakat, az egyetemi felvételit vagy akár jobb munkalehetőségeket.

A versenyt sokan alapvetően élvezetes tevékenységként írják le, amelyet a tevékenység öröméért is érdemes csinálni. A verseny szórakozás, játék a tehetséges fiatalok számára, ahol érdekes feladatokkal találkozhatnak, ráadásul gyakran lehetőséget teremt az utazásra is, ami önmagában is motiváló lehet.

A versenyek jelentősek abból a szempontból is, hogy közösségi élményt nyújtanak a résztvevők számára. A tehetséges fiatalok ezeken a megmérettetéseken új ismerősökre, barátokra tehetnek szert, illetve találkozhatnak hasonló érdeklődésű és képességű társaikkal. Az évről évre ismétlődő versenyek arra is lehetőséget kínálnak a résztvevőknek, hogy akár életre szóló barátságok szülessenek. A fentiek kifejezetten fontos hozzáadott értéket jelenthetnek azoknak, akik képességeiket, illetve a választott témájukat tekintve kilógnak a hétköznapi szociális közegükből. Fontos élmény és társas tanulási lehetőség az azonos versenyekre készülő versenytársakkal vagy csoportos versenyek esetén a csapattársakkal való együttműködés.

A résztvevők azt is fontos funkcióként említették, hogy a versenyek lehetőséget teremtettek arra, hogy rutint szerezzenek a téttel járó teljesítményhelyzetekben, ahol mások értékelik őket vagy esetleg másokkal vetélkedve kell szűkös erőforrásokat (pl. egy ösztöndíjat, állást) megszerezniük. A versenyek során kifejezetten az ilyen megmérettetésekkel járó stressz kezelését tanulták meg, ami által képessé váltak a későbbiekben nyomás alatt is teljesítményt nyújtani. A résztvevők a fentieken túl számos kompetenciaterületet említettek, melyekben fejlődhettek a versenyek által. Ilyen kompetenciák többek között az időkezelés, a hatékony tanulás, a prezentációs készségek elsajátítása.