2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.3. A versenyek és a versengés szerepe a tehetségek kibontakozásában

2.2.3.4. Tehetség és versenyzés

Udvari (2000) rámutat arra, hogy számtalan okunk van feltételezni, hogy a tehetséges fiatalok versenyzéssel kapcsolatos viszonya, tapasztalatai és lehetőségei eltérnek átlagos társaikéitól. Először is a tehetséges fiataloknak több lehetőségük van a versenyzésre, ahol felmérhetik és fejleszthetik saját képességeiket. Másodszor az eredményes diákok általában több sikerrel is szembesülnek a tanulás során, a versenyekben pedig többször érnek el kiemelkedő eredményt. Harmadrészt a szülők és pedagógusok gyakrabban motiválják a tehetséges fiatalokat arra, hogy részt vegyenek versenyeken.

A különböző szerzők szerint a versenyeknek számos funkciójuk lehet a tehetséges személyek életében, például az, hogy felfedezik a tehetségüket, és így megfelelő fejlesztésben részesülhetnek (Dávid és mtsai, 2014). Karnes és Riley (1996) szerint például a versenyek során nem csupán az adott verseny tematikája szempontjából fontos területen gyarapodik a résztvevők tudása, hanem a versenyben mint teljesítményhelyzetben való részvétellel számos személyes és interperszonális kompetencia is fejlődik, beleértve a kreatív problémamegoldást, a kritikus gondolkodást, a vezetői készségeket, a célkitűzést, a személyes autonómiát és a kommunikációs készségeket. Campbell és munkatársai (2000) vizsgálatai szerint a sikeres szerepléséhez szükség van olyan készségek magas szintű gyakorlására, mint az időkezelés, forráskeresés- és feldolgozás, a kutatás létrehozásához szükséges szervezési készségek, illetve az a fajta fegyelem, amely bármilyen tudományos munka elvégzésének alapfeltétele. Ezeknek a készségeknek hála a valóságban nincsenek tényleges vesztesei a versenyzésnek.

A versenyeknek számos funkciójuk lehet a tehetséges személyek életében. Fülöp és munkatársai (2016) 32 tehetséges fiatal felnőttel folytattak félig strukturált interjút a versengés és a versenyek szerepéről a tehetségük kibontakozásában. A résztvevők döntő többsége saját akaratából ment versenyekre, és a tanári és szülői támogatás, illetve a diák saját motivációja a versenyben való részvételre összhangban volt. A versenyeknek sokféle pozitív funkciót tulajdonítottak, és csak kevés negatív következményét sorolták fel.