2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

2.2.2. A csoportos képességméréseken alapuló tehetségazonosítás alapelvei és gyakorlati kérdései

2.2.2.1. A képességmérésen alapuló tehetségazonosítás alapvető nehézségei

2.2.2.1.4. Környezeti tényezők és interakciók

Az általános értelemben vett környezeti hatások közül a kulturális és gazdasági kontextus is meghatározza a mérés célját és körülményeit, adott történelmi vagy gazdasági helyzetben más-más területek válhatnak fontosabbá (pl. a természettudományok vagy a programozási képesség). Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a különböző gazdasági vagy kulturális körülmények képességek fejlődésére gyakorolt hatását is, az adott tanuló szocioökonómiai státuszából fakadó jellemzőket, illetve a korábban már említett egyén–környezet interakciókat, és ezek fényében értékelnünk a kapott eredményeket.