2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.3. A differenciált fejlesztés eszközrendszere

2.5.3.4. Egyéni tehetségfejlesztő programok

Magyarországon a rendszerváltás kezdete óta jelentős lépesek történtek a tehetséggondozás fejlődésében. Alig van olyan területe a hazai tehetséggondozásnak, amelyen ne történt volna érdemi előrelépés az elmúlt két és fél évtizedben, de ahogy erre fentebb utaltunk már, ezen problémák között kell említeni a rendszerszerű egyéni tehetségfejlesztő programok széles körű elterjedésének hiányát. Természetesen az iskolákban és más szervezetekben a szakemberek gazdag gyakorlati repertoárral felvértezve dolgoztak a tehetségesnek látszó gyerekek, fiatalok egyéni értékeinek kibontakoztatásán, de a sport és művészetek tehetségterületét leszámítva ezekben kevés helyen volt fellelhető a rendszerszerű tervezés és megvalósítás. Ugyanakkor, ha szétnézünk a világban, a tehetséggondozó nagyhatalmak mindegyikének a gyakorlatában az individualizált fejlesztés áll a középpontban. E területen van a legtöbb pótolnivalónk a tehetséggondozás gyakorlatában, ezért is foglalkozunk részletesebben ezzel a differenciált fejlesztés kérdéskörében, segítendő mindazokat, akik az eddigieknél szisztematikusabban kívánják az egyéni tehetséggondozó programokat kidolgozni és megvalósítani (részletes kifejtés: Balogh, 2016).