2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.3. A differenciált fejlesztés eszközrendszere

2.5.3.10. Összegzés: változatosság a differenciálás tehetséggondozásban alkalmazott szervezeti kereteiben

Hagyományosan a tanóra volt a terepe a tehetség felismerésének és fejlesztésének, azonban a gyakorlat bizonyította, hogy csak ebben a szervezeti keretben nem lehet megoldani a hatékony iskolai tehetséggondozást. A lényeg ebben az eszköztárban is az, hogy rendszerben tud hatékonyan működni a tehetséggondozás, s ennek a legfőbb elemei a következők:

a tanórai differenciálás különféle formái (minél több kiscsoportos – differenciált fejlesztő csoport, kooperatív csoport – és az egyénre szabott munka különböző formái) (részletek: Balogh, 2012; K. Nagy, 2014; M. Nádasi, 2011; Pappné és Pakurárné, 2011; Polonkai, 1999; Turmezeyné, 2011),

teljesen egyénre szabott tehetségfejlesztő programok megvalósítása (részletek: Balogh, 2016),

projektoktatás (részletek: M. Nádasi, 2010),

speciális osztály,

fakultáció,

délutáni foglalkozások: szakkör, blokk, önképzőkör, versenyfelkészítés stb. (részletek: Balogh, 2102),

versenyek (részletek: Balogh T., Gyimesi, 2017; Fülöp és mtsai, 2015; Laskay, 2018; Sarka, 2016),

hétvégi programok (részletek: Polonkai, 2014),

szünidei kurzusok (részletek: Polonkai, 2014),