2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

2.8.4. A bemérő és hatásvizsgálatok összefüggései, a hatásvizsgálatok menete és tervezése

2.8.4.8. Szakmai kontroll: a hatásvizsgálat eredményeinek disszeminálása, minél szélesebb körű megvitatása

A tehetséggondozás társadalmi hasznossága elvitathatatlan. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a kedvező szubjektív benyomások mellett, (amelyeket a komplex tehetséggondozó programok lebonyolítása során általában megélnek a pedagógusok), ki is tudják mutatni, igazolni is tudják ezek hatékonyságát. Emiatt is fontos a hatáselemzési módszerek és eredmények tudományos igényű megmérettetése a széles körű szakmai nyilvánosság bevonásával (Sági és Széll, 2015). A szakmai nyilvánosság mellett érdemes a program fontosabb eredményeit a különböző médiumokon keresztül a közvéleménnyel is megismertetni. A tehetségbarát társadalom kialakulását nagyban elősegíti, ha az állampolgárok számára is látható eredményekhez vezetnek a komplex tehetséggondozó programok.