2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

2.8.4. A bemérő és hatásvizsgálatok összefüggései, a hatásvizsgálatok menete és tervezése

2.8.4.7. Az eredmények értelmezése, a vizsgálati adatokból nyerhető következtetések megfogalmazása

Egy-egy program sikerességét értékelhetjük abszolút, kimeneti skálán: milyen mértékben sikerült megvalósítania a kitűzött célokat (a program eredményessége). A másik lehetőség a relatív megközelítés, vagyis a kiindulópont és az elért teljesítmény különbsége, így jobban felmérhető a program hozzáadott értéke.

A hatásvizsgálati eredmények leírása általában az alábbi menetet követi:

Bemeneti vizsgálat (induló szint) eredményei a fejlesztett csoportnál, majd a kontrollcsoportnál, és ezt követően a két csoport bemeneti mérési eredményeinek összehasonlítása.

Kimeneti mérés eredményei a fejlesztett csoportnál, az induló és a kimeneti szint összehasonlítása a fejlesztett csoportnál.

Kimeneti mérés eredményei a kontrollcsoportnál, az induló és a kimeneti szint összehasonlítása a kontrollcsoportnál.

A fejlesztett csoport és a kontrollcsoport kimeneti mérési eredményeinek összehasonlítása.

Amennyiben a hatásvizsgálatban kontrollcsoport nem szerepel, úgy a komplex tehetséggondozó programban részt vett csoport önmagához viszonyított fejlődését lehet értelmezni, és ha van rá mód, országos átlagokhoz vagy a mérőeszköz sztenderdjeihez viszonyítani.

Fontos, hogy a számszerű eredmények mellett az adatokból levonható következtetéseket is leírják, az adatok értelmezését is kifejtsék.