2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

2.8.4. A bemérő és hatásvizsgálatok összefüggései, a hatásvizsgálatok menete és tervezése

2.8.4.2. A komplex tehetséggondozó program céljának, fő tevékenységeinek áttekintése

Ahhoz, hogy bármilyen jelenség hatását vizsgálni lehessen, szükség van annak alapos ismeretére. A komplex tehetséggondozó program cél- és tevékenységrendszere mutatja meg, hogy a program tervezői milyen hatásokat szándékoznak elérni. A hatásvizsgálat feladata épp az, hogy kimutassa, sikerült-e a programnak a tervezett hatásokat elérnie. Ennek érdekében a következő kérdéseket érdemes áttekinteni és konkretizálni: Melyik tehetségterületen, milyen tehetséggondozó tevékenységeket valósít meg a program? Milyen aktivitásokat tervez a személyiségfejlesztés területén? A tehetség erős oldalának a fejlesztése mellett a gyengeségek kiküszöbölésével a program mely elemei foglalkoznak majd? Milyen indikátorokat fogalmaz meg a program? A komplex tehetséggondozó program ismerete teszi lehetővé a hatásvizsgálat fókuszainak a kijelölését, a kutatás tárgyának meghatározását.