2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.3. A tehetségígéretek fejlődésének általános jellemzői, kiemelten az alulteljesítő és speciális bánásmódot igénylő más tehetségesek fejlődésének sajátosságai

2.3.1. A tehetségfejlődés időperspektívája

2.3.1.4. Pszichoszociális változók mint a tehetségfejlődés meghatározó faktorai

Mint azt Neihart (2015) hangsúlyozza, a tehetségfejlődés nem „magánvállalkozás”, erős társas jellege miatt kiemelt fontosságú a megfelelő társas támogatás megléte. A kutatások alapján az első gyermekévekben a családi támogatás bizonyul a legkritikusabb tényezőnek, hiszen sokszor itt és ekkor dől el, hogy a tehetség egyáltalán elkezd-e kibontakozni vagy sem. A későbbi fejlődési szakaszokban fokozatosan csökken a családi rendszer jelentősége (természetesen nem szűnik meg), de egyre inkább a mentorok, szekértő tehetséggondozó pedagógusok veszik át a szerepét. A család, az iskola, a társadalom és a tehetségfejlődés kapcsolata igen komplexnek mondható, így e témakörből kiemelünk néhány meghatározó megállapítást (bővebben: Neihart, Pfeiffer és Cross, 2015).