2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.3. A tehetségígéretek fejlődésének általános jellemzői, kiemelten az alulteljesítő és speciális bánásmódot igénylő más tehetségesek fejlődésének sajátosságai

2.3.1. A tehetségfejlődés időperspektívája

2.3.1.4. Pszichoszociális változók mint a tehetségfejlődés meghatározó faktorai

2.3.1.4.2. A tehetségfejlődést támogató iskolai légkör és tanári személyiség

A legkedvezőbb környezet megteremtésében a kiegyensúlyozott társas kapcsolatoknak és a pozitív légkörnek kiemelkedő jelentősége van. A tehetséges tanulók osztálytermi jelenléte mindenképpen kihívás, melyre a humanisztikus pszichológia és a pozitív pszichológia szellemisége és gyakorlata adja meg a tehetséges tanulók számára a legoptimálisabb választ. A humanisztikus alapelveket követő, flow-képes tehetséggondozó pedagógus (bővebben: Harmatiné Olajos, 2011) sok esetben maga is számos tehetségvonást hordoz, s a tehetséges tanulók szükségleteihez illeszkedő jellemzőkkel rendelkezik (bővebben: Harmatiné Olajos, 2011a; Herskovits, 2005; Gyarmathy, 2007).