2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.1. Intelligencia és tehetség; tehetségmodellek

2.1.1. Tehetségmodellek mint a fejlesztő programok kiindulási alapjai

2.1.1.6. Összefoglalás

E fejezetben arra tettünk kísérletet, hogy felvázoljuk a különböző tehetségelméletek főbb jellemzőit. Szándékunk volt az elméletek sorával megmutatni azok fejlődési ívét s eljutni a ma mérvadó elképzelésekig. Talán egyetértünk az olvasóval abban, hogy mindegyik korábbi elmélet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a ma leginkább elfogadott tehetséggondozási elméletek a fejlődés-fejlesztés komplex szemléletét tükrözik, amelyben mindegyik résztvevő szerepe nélkülözhetetlen, nem felcserélhető. Ha elfogadjuk a személyiség-lélektan zászlófeliratát, hogy minden ember egyedi entitás, akkor a kiválóság egyedisége még inkább az. Ez valamennyiünket arra figyelmeztet, hogy a tehetséggondozás „gyarmatosítása”, egyetlen aktuálisan „üdvözítő” elmélete hiba, mert pont azt az elvet sérti, amely szerint a tehetségígéret gyermek közvetlen szülői, kortársi, nevelői, mentori kapcsolatai egyediek, különlegesek, meglehet néha egészen „varázslatosak”, s azok uniformizálása éppen ezeket szürkítené el.