2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.1. Intelligencia és tehetség; tehetségmodellek

2.1.1. Tehetségmodellek mint a fejlesztő programok kiindulási alapjai

Balogh László–Révész György

A fejezet rövid áttekintést ad a tehetségfogalom kialakulásáról, a tehetségelméletek faktorairól (intelligencia, kreativitás, motiváció), valamint e fogalmak további összetevőiről. Bemutatja a klasszikus tehetségelméleteket (Renzulli, Mönks, Piirto, Tannenbaum, Czeizel). A környezetet a korábbinál differenciáltabban tárgyaló újabb modellek között bemutatja Gagnè, Sternberg, Silverman és Eyre, Betts, Heller, Ziegler, valamint az Expertise (szakértői) modelleket. Röviden kitér az öröklés-környezet vitára, a gyakorlás szerepére a tehetség kibontakozásában, valamint a látens gátlás, kreativitás és pszichopatológiai sérülékenység problémáira.

Kulcsszavak: intelligencia, kreativitás, motiváció, tehetség