2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.2. Gyorsítás

2.5.2.3. Irányelvek a gyorsítás alkalmazásához

VanTassel-Baska (1986), Proctor és mtsai (1988) és Brody és Stanley (1991) javaslatcsoportokat fogalmazott meg a gyorsítás alkalmazásához. Tanulságos ezeket is áttekinteni, általuk megelőzhetők a szakszerűtlen gyorsító programok.

(a) A diákok kiválasztása gyorsításra

A kiindulási pont azon tehetséges diákok természetének tanulmányozása, akik jelöltek a gyorsításra: milyen tulajdonságaik vannak? A gyorsításhoz a következő „tulajdonságokra” van szükség:

(1) Képesnek kell lenniük az elvont szimbólumrendszerek sokkal jobb kezelésére, mint ahogy arra társaik képesek.

(2) Általános képesség szempontjából az általános populációnak legalább a felső 2%-ában kell lenniük, amely IQ-értékekkel kifejezve 130-as vagy annál magasabb értéket jelent (Terman és Oden, 1959).

(3) Tanulmányi szempontból a diáknak a kívánatos évfolyam átlagát meghaladó szinten kell működnie.

(4) Nem lehetnek alulteljesítők.

(5) Az iskolájukban vagy évfolyamukon rendelkezésre álló lehetőségeket ki kell használniuk.

(6) Átfogó pszichológiai jellemzést kell róluk készíteni, amely igazolja magas szintű intellektuális működésüket, tanulmányi érettségüket és felkészültségüket, valamint szociális és emocionális érettségüket.

(7) Nem lehetnek komoly alkalmazkodási problémáik szociális vagy emocionális tekintetben.