4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.2. Arany János Programok

4.1.2.2. Arany János Kollégiumi Program

Az Arany János Kollégiumi Programban az intézmények feladata a feltételeknek megfelelő tanulók felkutatása, motiválása, kompenzációik, személyiségük fejlesztése.

A program célja, hogy egy középiskolai kollégium által alkalmazható rendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy nagy arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó gimnáziumban és szakgimnáziumban a rossz szociokulturális körülmények közül érkező tanulók. A gimnáziumba és szakgimnáziumba járó tanulók esetében a középiskolai kollégium vállal felelősséget azért, hogy az 5 éves program keretében érettségihez segítsék a tanulókat.

„3.1. A tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata

Cél: olyan beiskolázási intézményi stratégia megalkotása, amelyben foglalt tevékenységek végrehajtásának eredményeképpen az intézmény a tanulót és szüleit eléri, és kellő motivációt képes kialakítani a leendő partnerekben a programba való belépéshez.

A tanulók felkutatására, beiskolázására irányuló stratégia kidolgozása és az arra épülő program működtetése érdekében végzett tevékenységek:

a/ stratégia készítése

b/ a motiváció érdekében végzett tevékenységek,

c/ kapcsolati háló kiépítése és működtetése intézményei szinten a szülőkkel, általános iskolákkal, középiskolákkal, szakszolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálattal, gyermekvédelmi szakellátó rendszerrel, önkormányzatokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal, munkaügyi szervezetekkel, civil szervezetekkel stb.

d/ szükség szerint kapcsolati háló kiépítése személyi szinten az érintett családokkal, tanulókkal,

e/ az intézmény sokoldalú bemutatása az érintett tanulóknak, családjaiknak,