4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.2. Arany János Programok

4.1.2.2. Arany János Kollégiumi Program (...folytatás)

f/ kapcsolattartás a fenntartóval.

3.2. Felkészítés folyamata az AJKP-ban való részvételre

3.2.1. Cél: részvétel a középiskolai életre való felkészítésben, olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek – együttműködésben a tanuló családjával és általános iskolájával – az AJKP-előkészítő évre, illetve nyelvi előkészítő évre vagy kéttannyelvű középiskola 9. évfolyamára készítenek fel az általános iskolai tanulók befejező szakaszában, illetve az AJKP első évében.

3.2.2. Cél: olyan tevékenységek tervezése és megvalósítása, amelyek a tanuló családjával és a leendő/jelenlegi középiskolával együttműködésben az előkészítő év időszakában a kollégiumban folynak, és az érettségit adó középiskolai tanulmányokra készítenek fel.

Az AJKP előkészítő évfolyamon vagy a nyelvi előkészítő évfolyamon, vagy a kéttannyelvű középiskola 9. évfolyamán végzett tevékenységek:

a/ pályaorientáció: integrált osztályokba történő átvétel koordinálása és támogatása,

b/ a célzott középiskola felvételijére való felkészülés támogatása,

c/ stabil élet- és napirend kialakítása.

3.3. A bemeneti mérés folyamata

Cél: olyan folyamat kialakítása, amely megalapozza a tanuló fejlesztése érdekében végzett pedagógiai munka tervezését.