3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.4. Tehetséges tanulók támogatására irányuló programok

A tehetséggondozó programok az ezredforduló után kerültek a közoktatási/köznevelési rendszerbe meghatározó programként. Természetesen ezek pénzügyi hátterének megteremtése is szükségessé vált. A programok egyik része uniós forrásból finanszírozott, a másik része hazai forrásokból.

Közvetlenül vagy közvetve, a finanszírozott tehetséggondozó programok a tanulók készségeinek, képességeinek, személyiségtulajdonságainak fejlesztését szolgálják, de több esetben segítik a hátránykompenzációt és/vagy esélyteremtést is.