3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.2. Nem tantervi rendszerbe illeszkedő foglalkozások, tevékenységek

3.3.2.4. Táborok

A táborok szervezése is a tehetséggondozó tevékenység szervezeti keretei és az alkalmazott módszerek közé tartozik. Nem a tantervi rendszerbe illeszkedő tevékenység, de nagyon sok esetben segíti a tantervi célokban megfogalmazottak elérését, megvalósítását, az ott tapasztaltak felhasználását az intézményi tevékenységben.

A tehetséggondozás sokszereplős rendszere a táborokban jelentősen segíti a különböző képességek alakulását. A táborokban jelen lehetnek a tanulók/fiatalok által jól ismert pedagógusok, kortárscsoport/barátok, de színesítik a szereplők csoportját pl. a diákmentorok, szülők és egyéb szakemberek.

A táborok nagyon alkalmasak különböző tartalmakkal való foglalkozásra (tematikus táborok, pl. matematika, művészet, sport stb.), egyéb tulajdonságok fejlesztésére (önismeret, kommunikáció, személyiségfejlesztés stb.) és komplex programok megvalósítására.