3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.2. Nem tantervi rendszerbe illeszkedő foglalkozások, tevékenységek

3.3.2.3. Tudományos tevékenység

A tudományos tehetséggondozásban fő cél a tehetséges tanulók társadalmi felelősségvállalást elősegítő tevékenységének szervezése, előadói készségük, képességeik fejlesztése, a kutatótevékenységre való felkészítés és kutatótevékenységük támogatása, tudományos tevékenységük népszerűsítése.

A tehetséges fiatalok megismerkednek a tudományos összefoglalók típusaival, felépítésével, hivatkozásokkal, a tudományos munkák forrásaival, kutatási módszerekkel, az előadások fogalmával, szakmai jellemzőivel, valamint a bemutató alapjaival, a tartalommegjelenítés ismereteivel.

A tudományos tevékenység végzésében való részvétel lehetőséget biztosít a tehetséges tanulóknak arra, hogy kipróbálhassák, megmutathassák magukat a tudományos tevékenységben, amire a normál tantervi oktatáson belül nem vagy csak ritkán van lehetőségük.