3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.2. Nem tantervi rendszerbe illeszkedő foglalkozások, tevékenységek

3.3.2.5. Tehetségpontok

A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, gondozása (erősségek, gyengeségek meghatározása stb.) és tehetség-tanácsadás a tehetséges tanulók és a környezetükben lévő pedagógusok, szülők számára. A tehetségpontok további feladata a tehetséggondozásban a hálózatban való együttműködés. A tehetségpontok figyelemmel kísérik az intézményi, települési, térségi, regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket, segítik ezeket abban, hogy minél erősebb kapcsolatot tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges tanulókkal, a pedagógusokkal, a tehetséggondozásban részt vevő szakemberekkel, a tehetséggondozást segítő állami, önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel stb.