3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.1. Programok, oktatási formák, melyek a tanulók/fiatalok „normál” tantervi nevelésén-oktatásán belül szerveződnek

3.3.1.4. Emelt szintű képzést nyújtó intézmények

Az emelt szintű oktatás a tanulók érdeklődésének, felkészültségének, továbbtanulási szándékának figyelembevételével a kerettantervtől eltérő, annál gazdagabb, sokkal bővebb tananyagot dolgoz fel. A különböző rendeletekből kiderül, hogy a tehetséggondozást segítő tantárgyak tanterve nemcsak az óraszámban kell, hogy eltérjen az emelt szintű tantervtől, hanem tartalomban (gazdagítás), illetve a követelményekben is. A fentiekből következik, hogy gazdagítás esetén a hivatalosan előírt kerettantervek tartalmának elsajátítása adott, az emelt szintű képzés ennél többet ad – külön eljárásban engedélyezni ezt a fajta tehetséggondozó programot nem kell. Egy nagyon fontos tényező van, amire ennél a tehetséggondozó szervezeti formánál nagyon figyelmesnek kell lennie a képző intézménynek, hogy a jogszabály melyik évfolyamon milyen tantárgyak emelt szintű képzését engedi meg kötelező óraszámban. A tehetséggondozást segítő, magasabb óraszámban tanult tárgyaknál az intézmények törekednek arra, hogy a tanulók logikai készsége, problémamegoldó gondolkodása, komplex szemlélete alakuljon, képességei fejlődjenek, tegyék képessé őket a helyállásra, és alapozzák meg a bármilyen fokozatba történő sikeres átlépésüket.