3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.1. Programok, oktatási formák, melyek a tanulók/fiatalok „normál” tantervi nevelésén-oktatásán belül szerveződnek

3.3.1.5. Alapfokú, középfokú művészeti intézmények

A művészetekkel való foglalkozás segíti az észlelés érzékenységét, a kifejezés fejlesztését. A művészetek tantárgyai számára kézenfekvő, hogy a képességek fejlesztése és nem a művészeti tárgyak tartalma áll a pedagógiai tevékenység középpontjában.

A művészetek közös vonása, hogy a személyiségfejlődés, a kommunikáció és a problémamegoldás fejlesztése mindegyik terület fontos része. Minden területnek megvan a maga speciális vonása, mindegyik más-más kompetenciát fejleszt.

Ének-zene: érzelemkifejezés, együttműködés; dráma-tánc: együttműködés, összehangolódás; vizuális kultúra: kreativitás, vizuális kommunikáció; mozgókép- és médiaismeret: az ismeretszerző képesség kialakulását, kritikai gondolkodást fejleszt.

Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulókat motiválják arra, hogy készségeiket, képességeiket fejlesszék, érezzék jól magukat a saját korukban, tevékenységüket fordítsák a környezetük fenntartására.

A középfokú művészetoktatási iskolákban a tanulók azt érzékelhetik, hogy a művészetek nem céljai, hanem eszközei a nevelésnek, a tehetséggondozással együtt.

Az intézményi művészeti oktatás fejlesztő hatását nemcsak az intézményen belüli szervezeti formák, hanem az iskolán kívüli oktatási formák összekapcsolása teszi hatékonnyá.

Az alapfokú és középfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, valamint színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük gondozását.

Kiemelkedő tehetségű és szorgalmú tanulók számára elősegítik a művészeti főiskolákra, egyetemekre való sikeres jelentkezést.