3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.1. Programok, oktatási formák, melyek a tanulók/fiatalok „normál” tantervi nevelésén-oktatásán belül szerveződnek

3.3.1.7. Arany János Tehetséggondozó Program

Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) kidolgozását két fontos szempont figyelembevétele alapozta meg. Az egyik, hogy 23 intézménypár (iskola és kollégium) illeszkedjen a hazai közoktatási/köznevelési rendszerhez, hiszen az AJTP olyan intézményekben kezdte működését, mely intézmények a közoktatás/köznevelés stabil pillérei, a másik szempont, melynek érvényesítése a mai napig fontos, hogy az AJTP ne veszítse szem elől a tehetséggondozást. A programban 5 évig részt vevő tanulók sikerei (nyelvvizsga-bizonyítvány, számítógép-használói, gépjárművezetői jogosítvány, egyetemi vagy főiskolai továbbtanulás), valamint a komplex személyiségfejlesztés az AJTP-t elismert, megkerülhetetlen és mintát adó szereplőjévé teszik a magyar közoktatásnak/köznevelésnek.

A célkitűzések egyre több pedagógiai feladatot állítottak az intézmények elé, tehát tevékenységükben, feladataikban is meg kellett küzdeniük a tehetséggondozással, a hátránykompenzációval, a felzárkóztatással, a komplex személyiségfejlesztéssel, az egyéni programok nyújtásával a gimnáziumi oktatásban, a kollégiumi nevelésben.

A fentiekből következik, hogy az AJTP-ben a kitűzött célok elérése érdekében:

(1) meg kell ismernie az intézményeknek a tanulókat,

(2) meg kell ismerniük a tanulóknak önmagukat,

(3) meg kell tanítani a tanulókat tanulni, kommunikálni,

(4) fontos a tanulók személyiségének, szociális képességeiknek a fejlesztése,

(5) egyéni fejlesztésük differenciált segítése,

(6) jövőképük alakítása.

A különböző szervezeti formák (versenyek, fesztiválok, nyári és téli táborok, programhétvégék, kirándulás, színház és ezekhez választott módszerek, kooperatív technikák, projektmódszerek, mentorálás, játék, alkotás, produktumok készítése stb.) nagy hatással voltak a résztvevőkre (tanár és tanuló), és nagyban hozzájárultak a sikerekhez.