3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.1. Programok, oktatási formák, melyek a tanulók/fiatalok „normál” tantervi nevelésén-oktatásán belül szerveződnek

3.3.1.2. 6 és 8 évfolyamos középiskolai oktatás

A 6 évfolyamos középiskolai program célja, hogy a tanulók érdeklődési körének kialakulását segítse, fejlessze az alapkompetenciákat, különös tekintettel a matematikai-logikai, anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciákra. Ehhez a szervezeti megoldáshoz olyan módszerek társulnak, melyek a kreativitásra, a kommunikációra, a játékosságra (főleg 7–8. évfolyamon) a tudás megszerzését inspirálódó környezet kialakítására és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek kiválasztására irányulnak.

A 6 évfolyamos képzés a tehetségfejlesztés kiemelkedő terepe, mert bizonyos tárgyakat (nyelv, idegen nyelv, matematika) magas óraszámban oktatnak, a tanulókat önálló, hatékony tanulásra ösztönzik, témanapokat iktatnak a kerettantervi programba, támogatják a projektmunkát, vitafoglalkozásokat tartanak, szakköröket szerveznek, fakultációt választanak a tanulók. Kutatások arra mutatnak rá, hogy a 8. és a 10. évfolyam között a 6 évfolyamos középiskolában a tanulók képességei gyorsabban fejlődnek, mint a többi intézménytípusban.

A 8 évfolyamos középiskolákban markánsan megfogalmazzák a tehetség, képesség kibontakoztatását lehetővé tevő nevelési célokat. A nevelési célok között az jelenik meg, hogy a tehetséggondozást komplex módon kívánják a programba beépíteni. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozások teljes folyamatát kiterjesztik: az általános képességekre, lehetőség szerint a gardneri tehetségterületek mindegyikére, a speciális helyzetű tehetségcsoportokra, a foglalkozási területekre, a tehetséges tanulók motivációjának és személyes érzelmi jólétének gondozására.

Természetesen fontosnak tartják a specifikus tehetséggondozást, de a 8 évfolyamos intézmények legtöbbje inkább a komplex tehetséggondozást választja. A 8 évfolyamos középiskolák zöme nagy létszámú, vállalják minél több tevékenységi körben a 10–19 éves célcsoportban a tehetségek azonosítását, fejlesztését (gyorsítás, gazdagítás, differenciálás) és a tehetség-tanácsadást.