3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.4. Tehetséges tanulók támogatására irányuló programok

3.3.4.2. Önkormányzati működtetésű ösztöndíjprogramok

Az önkormányzati működtetésű ösztöndíjprogramban a település bővíteni kívánja a tehetséges tanulók tanulási lehetőségeit, készségeik és képességeik fejlesztését, a tehetséggondozást. Itt már legtöbbször a tehetséges tanulóknak saját maguk által ismert lehetőségeik közül kell választaniuk, a szülői segítséget vagy a nevelési-oktatási intézmények pedagógusainak támogatását kell használniuk. Ennek lényege, hogy azok a tanulók, akik tehetségük, tanulmányi eredményük, szorgalmuk révén kitűnnek társaik közül, és a saját maguk által megfogalmazott céljaikat kívánják megvalósítani, a környezetükben az erkölcsi megbecsülésen túl anyagi támogatásban is részesüljenek.