3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.4. Tehetséges tanulók támogatására irányuló programok

3.3.4.3. Nem kormányzati fenntartású intézmények támogató programjai (pl. civil kezdeményezések, vállalatok, vállalkozások stb.)

Példaként említünk néhány programot, a teljesség igénye nélkül. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége az uniós projektből a programjaiban részt vevő fiatalok egyedi fejlesztésének segítésére, ösztönzésére, tehetségek kibontakoztatásának támogatására ösztöndíjat biztosít tanulóknak, fiataloknak. Az ösztöndíjak odaítélése tartalmi elemek figyelembevételével történik: (1) tehetségszűrés, -azonosítás eredményeképpen a tanuló az átlagosnál jobb képességgel rendelkezik, (2) felmutatható produktummal rendelkezik, (3) folyamatos fejlesztésben részesül, (4) relatív hátrányos helyzete nehezíti a tehetsége kibontakozását, (5) szociális helyzete indokolja a támogatást.

A tehetségek támogatása nemcsak az oktatási rendszer feladata, hanem össztársadalmi ügy is.

A vállalatok, vállalkozások társulnak a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének tehetségsegítő tevékenységéhez, és a szervezetben működő Tehetségsegítő Tanácsok és Tehetségpontok a környezetükben lévő gazdálkodó szervezetek tehetségsegítő tevékenységét évente Genius Loci-díjjal ismerik el.

A fejezetben felsorolt tehetséggondozó programok, szervezeti formák, munkaformák, módszerek más-más tehetséggondozásban részt vevő célcsoportnak szólnak, nem is minden esetben érik el a célzott populációt, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a programokban részt vevő tanulóknak felkeltik az érdeklődését, növelik a motivációjukat, tanulási kedvüket.

Ugyancsak fontos a programok megismerése, alkalmazása abból a szempontból, hogy általuk változik a pedagógusok pedagógiai, módszertani kultúrája; szemléletük és a programok transzferhatása a későbbiekben érezhető lesz.

Irodalom

Balogh László (2012). Komplex tehetségfejlesztő programok. Debrecen: Didakt Kiadó.

Expanzió Kft. (2009). A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának értékelése (kézirat). Budapest: Expanzió Kft.

Dévényi A., Expanzió Kft., Fehérvári A., Galántai J., Kállai G., Szemerszki M. (2015). Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés. Budapest: OFI.

Herskovits Mária (2005). Mit kezdjünk a tehetséggel? Iskolakultúra, 4.