3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.4. Tehetséges tanulók támogatására irányuló programok

3.3.4.1. Állami fenntartású ösztöndíjprogramok

A tehetséges tanulók fejlődését legfőképpen az állam által fenntartott ösztöndíjak segítik.

Ilyen ösztöndíj a Nemzeti Tehetség Program cselekvési programjában megfogalmazott, a nemzet fiatal tehetségeinek támogatása, melynek célja, hogy a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyéni fejlesztését ösztöndíj-támogatás formájában is ösztönözzék. Ez a pályázat a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj”. Ilyen támogatásban részesülhetnek középiskolások, egyetemisták, doktoranduszok, fiatal felnőttek.

Nagyon fontos az általában a hátrányok kompenzálására létrehozott, többször átalakított állami fenntartású Útravaló ösztöndíjprogram. Ennek a támogatásnak a lényege a tehetséges vagy tehetségígéret tanulók személyre szabott, mentorral támogatott fejlesztésének összekapcsolása a pénzügyi támogatással. Az érintett korosztály ennél a programnál inkább az általános és kö-zépfokú oktatásban részt vevő tanulók csoportja. Az általános iskolásoknál a cél az érdeklődés felkeltése, a motiváció megteremtése, a teljesítmények növelése, a középfokú oktatásban részt vevőknél a tehetséggondozás, személyiség, felkészülés a továbbtanulásra vagy a munkába állásra.