A kötet szerzői

Bajor Péter a Matehetsz ügyvezető elnöke, projektmenedzsere. Magyar–történelem szakos tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner. Pályakezdő tanári éveit (1991–1998) követően egy kiadói kft. ügyvezetője volt, majd hat évig (2002–2008) az Akadémiai Kiadó szerkesztőségi igazgatója. 2009 nyarától dolgozik a Matehetsz projektmenedzsereként (Magyar Géniusz Program, Tehetséghidak Program, Tehetségek Magyarországa Program), valamint pedagógus-továbbképzések oktatójaként. Szakmai és menedzseri tevékenysége mellett rendezvények előadójaként, médiakommunikációs közreműködőként is meghatározó szerepet tölt be a Nemzeti Tehetség Program népszerűsítésében, megvalósításában.

Dr. Balogh László, a pszichológiatudomány kandidátusa. 1970-től napjainkig a Kossuth Lajos Tudományegyetem, mai nevén Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézetének oktatója, ahol éveken át töltött be tanszékvezetői és igazgatói beosztást, 1998–2001-ig a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt. Az elmúlt három évtizedben kutatási területeiben kiemelt szerepet kapott a tehetséggondozás, ezen belül is foglalkozott az iskolai tehetséggondozás kritikus pontjaival, a komplex tehetségfejlesztéssel és az egyéni tehetségfejlesztő programokkal, valamint kutatásai középpontjában állt a tanárképzés pszichológiai alapozása is. Közel harminc önálló kötete és kétszáznál több tanulmánya jelent meg itthon és külföldön. Több hazai (minisztériumi, MTA) és nemzetközi szakmai szervezetben (éveken át a European Council for High Abilityben, ECHA) volt vezető, illetve tag. A civil szférában is évtizedek óta vállal szerepet, jelenleg a magyar Tehetséggondozó Társaság és a Matehetsz elnöke.

Bohdaneczky Lászlóné dr. a debreceni KLTE Természettudományi Karán végzett kémia–fizika szakos középiskolai tanár, természettudományi doktor. Munkahelyei: a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, majd kémia vezetőtanár a DE Kossuth Gyakorló Gimnáziumában. Megyei kémia szaktanácsadó, tanárképzések vezetője, módszertani segédanyagok készítője. Kiváló tehetséggondozó, diákjai országos versenyek díjazottjai. Tudományos tevékenysége: munkatárs a DE Szerves Kémiai Intézetében, majd tanári ösztöndíjas a MTA Atommagkutató Intézetében. Kutatási területe a flavonoidok szerkezetvizsgálata, valamint anyagok felületi vizsgálata. Jelenleg a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökségi tagja, a Matehetsz külső munkatársa, Rátz Tanár Úr életműdíjas, nyugalmazott tanár.

Dr. Dávid Imre PhD- és habilitációs címét a Debreceni Egyetemen szerezte. 1989 óta dolgozik a Kossuth Lajos Tudományegyetemen és jogutódján, a Debreceni Egyetemen. Főbb szakterületei: tehetségfejlesztés, tehetséggondozás, pedagógusok mentálhigiénés jellemzői. Tanácsadói és tréneri tevékenységet végez a Matehetsz projektjeiben és az Arany János Tehetséggondozó Programban, valamint egyéb tehetségfejlesztő projektekben. Tréningeket, előadásokat tart és tanácsadói munkát végez egyetemisták, pedagógusok, gazdálkodó szer-vezeteknek. A European Council for High Ability (ECHA) tagja, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozat elnöke, évekig a Tanárképzők Szövetsége Pszichológiai Szekciójának titkára volt, hosszú ideig vezetőségi tagja az Országos Pszichológiai Kutatásetikai Bizottságnak, valamint tagja a Pszichológiai Társaságnak.

Dr. Dávid Mária (PhD) 10 évig az egri Nevelési Tanácsadó gyógypedagógusa, majd az egri Gyermekváros pszichológusa volt. 1991-től az Eszterházy Károly Egyetem oktatója, tanszékvezető főiskolai tanár. Pszichológus, tanácsadó szakpszichológus és coach, valamint oligofrénpedagógia–logopédia szakos gyógypedagógiai tanár. Fő kutatási területei: a tanulási hatékonyság fejlesztése, az önszabályozott tanulás alakíthatóságának kérdése. Kutatja az infokommunikációs technológiák képességekre gyakorolt hatását. Foglalkozik a koragyermekkori nevelés-fejlesztés témakörével. A tehetséggondozás területén főként a tehetségjegyek felismerése és a tehetségek mentorálása a szakterülete. A Magyar Tehetséggondozó Társaság Szakmai Tanácsadó Testületének tagja. A Gyermeknevelés című online tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 2009 és 2019 között a csecsemő és kisgyermeknevelő BA-képzés Országos Programfejlesztő Bizottságának szakmai vezetője volt.

Demarcsek Zsuzsa Bonis Bona- és Apáczai-díjas mesterpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranygyöngyös Táncos, háromszoros Ki mit tud?-győztes, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola vezetője. 2019-ben a Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért” kitüntetésben részesítette. Óraadó tanárként és szakmai fejlesztőként dolgozott a Magyar Táncművészeti Egyetemen, továbbá vezeti a Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium drámatagozatát. A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet elnöke, az Első Nyíregyházi Lions Club és a TÉT-Tehetségsegítő Tanács alapító tagja, tehetségpont-vezető. A táncos és a koreográfus tehetségek azonosítása és gondozása területén folytatott kutatómunkát, amelyet a Tánc-Ok című tanulmánykötetben publikált. Szakterülete a néptánc mellett a drámapedagógia, a színpadi rendezés és koreografálás. Nagy figyelmet szentel a többszörösen különleges gyerekek fejlesztésének, a sérült és egészséges gyerekek integrált nevelésének.

Dudics Pál kémia–fizika–pedagógia szakos középiskolai tanár, fizikából gyakorlóiskolai vezetőtanár. Munkahelye 1973 és 2010 között a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma. Jelenleg nyugdíjas. Szakmai tevékenysége a tanításon kívül: 15 éven keresztül megyei szaktanácsadó volt, különböző fizikaversenyeken (Mikola, Hatvani, Dr. Szegedi Ervin) feladatkitűző és szervező tevékenységet végzett, több cikluson keresztül vezetőségi tagja, titkára az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Megyei Csoportjának. Kiemelt témája a tehetséggondozás.

Dr. Fodor Szilvia pszichológus, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa. Fő kutatási területe a kiemelkedő teljesítmény és a tehetség, ezen belül a motiváció és a kreativitás pozitív pszichológiai megközelítése, valamint a tehetségazonosítás. Ezekben a témákban számos konferencia-előadás és publikáció kötődik a nevéhez. Az egyetemi oktatás és kutatás mellett több, a tehetséghez kötődő projektben vett részt, ezek közül kiemelkedő jelentőségű a Magyar Templeton Program (2015–2017), melyben szakmai vezető volt, ezen túl munkatársa a budapesti Európai Tehetségközpontnak, az ECHA Educational Board tagja, illetve a brüsszeli Jesuit European Social Centre vezetőképző programjának oktatója.

Fuszek Csilla a Budapesti Európai Tehetségközpont alapító igazgatója. Az egyetemi diploma megszerzése után közel 15 évig középiskolai tanárként dolgozik, 2000 óta érdeklődésének központjában a tehetséggondozás áll. 2001–2008 között az akkori Oktatási Minisztériumhoz tartozó, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók számára kidolgozott országos Arany János Tehetséggondozó Program programvezetője (2004 és 2007 között a többi országos Arany-program vezetése is hozzá tartozik). 2007-től 4 évig az országos jelentőségű Csányi Alapítvány ügyvezető igazgatója, ahol hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozását célul tűző programok kifejlesztését és megvalósítását koordinálja. 2008–2017 között óraadó tanár az ELTE PPK-n. 2006-tól folyamatosan részt vesz a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájában. 2010-től az NTT Magyar Tehetségsegítő Szerveztek Szövetségének alkalmazásában van. 2006 óta tagja az ECHA-nak (European Council of High Ability), 2014-től az ECHA Kvalifikációs Munkabizottságának titkára, 2015 szeptemberétől pedig az Európai Tehetségsegítő Hálózat koordinátora, titkára.

Dr. Fülöp Márta az MTA doktora, korábban az MTA, jelenleg a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos tanácsadója, a Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoport vezetője, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi tanára. Legfontosabb kutatási területe a versengés pszichológiája A Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője, a Magyar Pszichológiai Társaság Nemzetközi Titkára, az International Association for Cross-Cultural Psychology főtitkára, a Children’s Identity and Citizenship: European Association Tudományos és Publikációs Titkára, a Citizenship, Teaching, Learning folyóirat társszerkesztője, a European Psychology, az International Perspectives in Psychology és a Journal of Social Science Education szerkesztőbizottsági tagja. Volt Lindzey Fellow a Center for Advanced Study in Behavioural Sciencesban, Stanfordban, az Amerikai Egyesült Államokban. A Japán Alapítvány volt kutatói ösztöndíjasa a Tohoku Fukushi Egyetemen Japánban, vendégprofesszor a Kansai Egyetemen, Osakában, Japánban valamint a University of International Business and Econom­icson. Pekingben és a Higher School of Economics National University of Excellence-en, Moszkvában.