3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.2. Tehetségsegítő szakemberek szerepei, kompetenciái és kompetenciahatárai

A tehetséggondozásba sok szakember bekapcsolódik, a különböző művészeti ágak képviselői, a sport, a tudomány, a gazdaság élet szereplői és legújabban a média. A köznevelési intézményrendszerben dolgozó tehetséggondozó szakemberek, akik pedagógusok és nem pedagógusok, (pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, coachok stb.) sokféle és szerteágazó tevékenységet végeznek a gyermekek/tanulók/fiatalok tehetséggondozásában. A kézikönyv más fejezetei részletesen tárgyalják a tehetséggondozó tevékenységeket. Fejezetünkben a köznevelés tehetséggondozásban leggyakrabban részt vevő szereplőinek feladatait szeretnénk csokorba szedni, elsősorban a kompetenciahatárok tisztázása céljából.