3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.3. Interprofesszionális együttműködés a tehetséggondozásban – a tehetségsegítő esetmegbeszélés

3.2.3.3. Az esetmegbeszélés dokumentálása – eredményességének nyomon követése

Az esetmegbeszélés vezetője feljegyzést készít a megtárgyalt esetről, amely az alábbiakat tartalmazza:

Az esetmegbeszélés ideje, helye.

Az esetmegbeszélésen résztvevők névsora.

Az esethozó által ismertetett eset rövid leírása.

Az esethozó által nevesített probléma megjelölése (kérdések, elvárások).

Az esettel kapcsolatos team által történő visszajelzések rögzítése.

Javaslatok megfogalmazása.

Értékelés, összegzés (Gáborné, 2010).

Az esetmegbeszélést a tehetséggondozó tevékenység során kreatív teammunkának lehet felfogni, amely jelentősen javíthatja a tehetséggondozó tevékenység hatékonyságát.

Irodalom