3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.3. Interprofesszionális együttműködés a tehetséggondozásban – a tehetségsegítő esetmegbeszélés

3.2.3.2. Az esetmegbeszélés menete, lépései

Az esetmegbeszéléseket mindig elő kell készíteni. Megszervezésüknél célszerű a meghívottakkal személyesen egyeztetni, motiválni őket a részvételre, tisztázni az időkereteket, hogy mindenki számára alkalmas legyen. A megfelelő légkör kialakulása érdekében alkalmas helyszínt kell választani, pl. csoportszoba, klubhelyiség vagy olyan irodahelyiség, ahol az esetmegbeszélésben részt vevők körben helyezkedhetnek el, és külső zavaró tényezők nem befolyásolják az esetmegbeszélés lefolytatását.

Az esetmegbeszélés lépései:

A bevezető, ráhangoló kör a résztvevők pillanatnyi érzelmi, motivációs állapotának felmérése. Lehetőség biztosítása arra, hogy a résztvevők megfogalmazhassák, milyen hangulatban érkeztek, és mit várnak a közös munkától.

Az esetismertetés során az esetfelelős (pl. a tehetséggondozó tutor) ismerteti az esetét, közben a vezető, illetve a résztvevők figyelnek a probléma felvetésére, hol tart az esethozó az esetében, milyen módszereket alkalmazott már; az alkalmazott módszerek, eljárások és beavatkozások eddig milyen eredménnyel jártak, miben kéri az esetmegbeszélésen részt vevőktől a közös gondolkodást.

Az eset megbeszélése szakaszában a résztvevők gondolatai, véleményei kerülnek felszínre, ki mit gondol a helyzetekről; ki mivel tudna hozzájárulni az előrehaladáshoz. Érdemes a kreatív megoldásmódok felszínre kerülését facilitálni, ugyanakkor a résztvevők érzelmi állapotára is reagálni. E szakasz végén fontos az elhangzottak rendszerezése, összefoglalása.

A záró körben a résztvevők visszajeleznek egymásnak és az esethozónak, kifejezik benyomásaikat, a bennük bekövetkezetett változásokat: Ezt a csoportvezető körkérdéssel segíti elő (pl. Mit viszel el magaddal a mai ülésről?).

Az utánkövetés a következő esetmegbeszélésen történik, ahol a bevezető körének része az előző ülésre való visszatérés. Az esethozó lehetőséget kap, hogy beszámoljon az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokról, fejleményekről (Vályi, é. n.).