3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.2. Tehetségsegítő szakemberek szerepei, kompetenciái és kompetenciahatárai

3.2.2.2. A pszichológusok tehetségtámogató tevékenysége

A pszichológusok a tehetséggondozói tevékenységben elengedhetetlen segítőtársai a pedagógusoknak. A tehetséggondozó tevékenységbe történő bevonásuk akkor indokolt, ha az adott feladat megoldása pszichológiai kompetenciákat igényel.

Az alábbi esetekben célszerű pszichológusi segítséget igénybe venni:

A differenciált tehetségazonosítás során, amennyiben a tehetségjegyek azonosítása interdiszciplináris együttműködést tesz szükségessé, és a diagnosztikai tevékenységben pszichológiai mérőeszközök is szerepelnek (Dávid M. és mtsai, 2014).

A tehetséggondozó programok hatásvizsgálatában, hasonló esetben.

A tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása egyéni vagy csoportos formában. Önismereti és egyéb készség- és személyiségfejlesztő tréningek vezetése.

Pszichológiai konzultáció, tanácsadás a gyermek, a szülei és/vagy a gyermekkel foglalkozó pedagógusok számára.

Pszichológiai beavatkozást igénylő helyzetekben pszichoterápiás konzultáció, krízisintervenció, egyéni vagy csoportos pszichoterápia, mediáció, családterápia, teljes körű családi mentálhigiénés intervenció. A módszer kiválasztása, a beavatkozás eredményességéhez szükséges időkeret meghatározása a szakember szakmai döntésétől függ (Király és mtsai, 2015; H. Nagy, 2013).

A beavatkozást indokolttá tevő leggyakoribb tünetcsoportok tehetséges fiataloknál:

Motivációval kapcsolatos kérdések (belső motiváció hiánya, szerteágazó érdeklődés, csapongás különböző területek között vagy túlzott specializáció).

Identitással kapcsolatos kérdések.