2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.1. Gazdagítás, dúsítás

2.5.1.1. Gazdagítási modellek

2.5.1.1.1. A Renzulli-féle gazdagító modell

Talán ez a legátfogóbb azonosítási és komplex programmegvalósítási struktúra (Renzulli, 1994; Renzulli és Reis, 1986). Renzulli szerint három típusú programélmény különíthető el:

Az első típusú gazdagítás általános felfedező élményeket foglal magában, amely „az ismeretnek a hagyományos tantervben nem szereplő, új és izgalmas témáival, ötleteivel és területeivel” ismerteti meg a diákokat (Renzulli, Reis, 1986, 237.).

A második típusú gazdagítás, a csoportos képzés gyakorlatok, olyan tevékenységekből állnak, amelyeket kognitív és affektív folyamatok fejlesztésére terveztek.

A harmadik típusú gazdagítás valós problémák egyéni és kiscsoportos vizsgálatát követeli meg. Speciális azonosítási eljárásokat alkalmaznak a gyermekek kiválasztásához a harmadik típusú gazdagításra – különösen „cselekvés információ” vagy a gyermek nyílt viselkedésének megfigyelésén keresztül, amely tükrözi egy konkrét témához vagy projekthez kapcsolódó aktuális érdeklődését, motivációját.