2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.4. Tanácsadás, módszertani segítségnyújtás

2.5.4.1. A tehetség-tanácsadás jellemzői, leggyakoribb problémahelyzetek

2.5.4.1.6. A tehetség-tanácsadás során alkalmazott főbb módszerek

A pedagógiai tanácsadás során különböző módszerek segítik a tanácsadási folyamat végigvezetését. A jól megválasztott módszerek aktivizálják a tanácskérőt, gördülékennyé teszik a tanácsadás folyamatát és biztosítják a megoldása irányába történő előrehaladást.

A pedagógiai tanácsadás főbb módszerei:

célzott beszélgetés vezetése,

öndefiníciós módszerek alkalmazása,

tehetséggondozással kapcsolatos információk és információhordozók kezelése,

mérlegelési és döntési eljárások alkalmazása,

szakmai kapcsolattartás, amely biztosítja, hogy szükség szerint más helyszíneken is segítséget kapjon a tanácskérő (Dávid, 2012).

A tanácsadási módszerek alkalmazása gyakorlatilag olyan szakmai fogásokat jelent, amelyek segítségével a tanácsadási folyamat lebonyolítható. Nagyban hozzájárulhatnak a tanácsadás sikeréhez, a kliens és a tanácsadó kölcsönös megelégedettségéhez.

Beszélgetésvezetés, a professzionális kommunikáció jelentősége a tanácsadásban

A magas szintű kommunikációs készség a segítő szakemberek alapvető kompetenciája és a segítő szakmák elsődleges módszere. Elsajátítása hosszú folyamat, sok gyakorlást igényel, általában kommunikációs tréningeken, szerepjátékok során lehet megtanulni a segítő beszélgetés, vagy ahogy Tringer (2007) említi, a „gyógyító beszélgetés” elemeit. A tanácsadás során a beszélgetés kettős értelemben szerepel (Szilágyi, 1994). Egyrészt a tanácsadó személyes érintkezési eszköze, amellyel megteremthető az az elfogadó, bizalmi légkör, amelyben a tanácskérő bátran mer beszélni az őt foglalkoztató problémákról. Másrészt a tanácsadás fő módszere is, mert a feltett kérdésekkel, a tanácskérő mondataira való reagálásokkal a tanácsadó befolyásolhatja a beszélgetés menetét, ezzel irányíthatja a tanácsadás folyamatát. Módszertani eszközként a tanácsadó úgy használja a beszélgetésvezetést, hogy annak alkalmazásával meghatározott tevékenységekre készteti a tanácskérőt, megfogalmaztatja vele érzéseit, gondolatait, visszatükrözi számára a hallottakat, ezáltal serkenti azt az intrapszichés munkát, amelyre szükség van a probléma megoldásához. (Pl. „Beszélne egy kicsit részletesebben…”, „Ha jól értem, nagyon felkavarta ez a…”)