2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.4. Tanácsadás, módszertani segítségnyújtás

2.5.4.1. A tehetség-tanácsadás jellemzői, leggyakoribb problémahelyzetek

2.5.4.1.4. A tehetséggondozás során előforduló leggyakoribb problémahelyzetek

Több szerző egyetért abban, hogy a tehetséges fiatalokkal folytatott tanácsadói munka nagyon sok hasonlóságot mutat a többi tanulóval végzett tanácsadói tevékenységgel, de a tehetség-tanácsadónak tisztában kell lennie a tehetség kibontakoztatásával összefüggésben megjelenő speciális kihívásokkal, a tehetséges fiatal és környezete támogatási igényeivel (Freeman, é. n.; Herskovits, 2013; Kennedy és Farley, 2018).

A tehetséggondozás során felmerülő speciális problémahelyzeteket két nagy csoportra osztja a szakirodalom: külső vagy környezeti tényezőkre és belső vagy fejlődési tényezőkre (Peterson és Moon, 2008; B. Trefil és Herskovits, 2013).

A külső vagy környezeti hátterű problémák, kihívások: a gazdasági, szociális, szociokulturális háttér sajátosságaiból fakadnak. A teljesség igénye nélkül ilyen problématípusok lehetnek (B. Trefil és Herskovits, 2013; Peterson és Moon, 2008):

A lakóhely földrajzi elhelyezkedése, a település típusa, a lakhatás körülményei. Ezek azért befolyásolhatják a tehetség kibontakozását, mert lehet, hogy nem tudják biztosítani azt a feltételrendszert, amelyre a tehetséggondozásban szükség van. A kollégisták pedig veszélyeztetettebbek a sodródás, magatartási és tanulási nehézségek szempontjából. A külföldről hazatérő családok gyermekeinek is sajátos helyzettel kell megküzdeniük.

A nem megfelelő iskoláztatás, például amikor a tanterv vagy a feladatok túl egyszerűek, a tanítás tempója túl lassú a tehetséges fiatal felgyorsult tanulási stílusához, az „alulterhelés” azért gátja a tehetséges fiatal fejlődésének, mert a túl könnyű feladatok számukra nem fejlesztő hatásúak.

A kultúra és az etnikum szintén befolyásolja a tehetséges fiatal identitásának fejlődését.

A családi háttér többféle szempontból befolyásolja a tehetséges fiatal fejlődését. A család alacsony iskolázottsága, a nyelvhasználat, az információfeldolgozás, az életvezetési stratégiák és az ingerszegény környezet szempontjából lehet hátrányos tényező.

Érdekes, hogy a magasan iskolázott szülők is akadályozhatják a fiatalt a fejlődésben, épp a túl magas mérce súlya miatt.

Problémát jelenthet a megfelelő információk, minta, motiváló környezet hiánya, vagy akár bizonyos családi értékrendek is gátat jelenthetnek a tehetség kibontakoztatásában.

Gondot jelenthet a családi szerkezet zavara, a csonka család, a válás vagy más súlyos probléma a családon belül.