3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.1. A tehetség kibontakozását segítő társadalmi mikrokörnyezet – tehetségbarát társadalom

3.2.1.1. A tehetséggondozás intézményrendszere Magyarországon (...folytatás)

Montessori óvodák, iskolák,

Waldorf óvodák, iskolák, középiskolák,

Rogers személyközpontú iskolák,

Második esély iskolái: pl. tanodák, Gandhi Gimnázium,

Alternatív Közgazdasági Gimnázium,

Kedves-házak stb.

A fentiekben bemutatott alternatív intézményekben kidolgozott módszertani újítások, tartalmak, nevelési-oktatási módszerek, intézményvezetői modellek átszivárogtak a tehetséggondozással is foglalkozó köznevelési intézményekbe, gyakorlatokba, gazdagítva a tanárok repertoárját.

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény bevezetését követő években néhány változás történt a köznevelési intézmények gazdálkodásában, fenntartásában, szakmai felügyeletében, pedagógus továbbképzéseken stb., melyek hatással voltak a tehetséggondozásra is. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók e törvény életbe lépése óta szerepelnek a „különleges bánásmódot igénylő gyermekek/tanulók” kategóriájában.

Létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) később Klebelsberg Központ (KK) és a Tankerületi Központok (TK).

A köznevelési feladatellátás előkészítésében, tervezésében, operatív irányításának megvalósításában, ellenőrzésében sokféle megoldás született. (1) Bevezetésre került az egész napos iskola, ahol a nevelési-oktatási feladatokban erősen megjelent a tehetséggondozás, (2) a középiskolás diákok közösségi szolgálatának kötelezővé tétele az érettségi vizsgához kapcsolódik, (3) bevezetésre került a mindennapos testnevelés, (4) 7. évfolyamtól a központi költségvetés terhére kirándulás szervezhető a tanulók számára a határon túli magyarlakta területekre, (5) valamint kötelezővé vált a hit- vagy erkölcstan oktatása.