3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.1. A tehetség kibontakozását segítő társadalmi mikrokörnyezet – tehetségbarát társadalom

3.2.1.1. A tehetséggondozás intézményrendszere Magyarországon (...folytatás)

A köznevelési intézmények kapcsolatrendszere:

A köznevelési intézmények más társadalmi szervezetekkel is kapcsolatokat alakítanak ki. Ezek a szervezetek a társadalmi, gazdasági, kulturális, természeti, humán környezetet jelentik a köznevelési intézmények számára. Megjelenésük részben a kötelező formális, részben az informális kapcsolatokban figyelhető meg.

Ilyen kapcsolatok lehetnek:

fenntartóval,

iskolaorvossal, iskolapszichológussal

pedagógiai szakszolgálattal és nevelési tanácsadóval,

gyermekvédelmi szervezetekkel,

rendőrséggel, tűzoltósággal, katasztrófavédelemmel a prevenciós programok kezeléséhez,

a tanulók szociális érzékenyítését végző szervezetekkel, nevelőintézetekkel, idősek otthonával, környezetvédelemmel, szervezetekkel, ezek a kapcsolatok a közösségi szolgálat bevezetésével intenzívebbé válnak,

cégekkel, ahol a tanulók a szakmai gyakorlataikat végzik,