4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.1. Szlovákiai helyzetkép

4.2.1.1.1. A tehetséggondozás jellemzői a magyarok lakta területeken (...folytatás)

A tehetségpontok hálózatának térképe jelenleg 16 aktív szlovákiai tehetségpontot jelöl. Ezek a következők: Corvin Mátyás Alapiskola – Alistál, Fecsó Pál Polgári Társulás – Torna, Kaláka Tehetségpont – Feled, Katona Mihály Alapiskola Tehetségpontja – Búcs, Kodály Zoltán Alapiskola – Dunaszerdahely, Magyar Tannyelvű Szakképző Magán Középiskola – Gúta, Móra Ferenc Alapiskola – Nemesócsa, Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért – Rimaszombat, Balogfalva, Szenci Molnár Albert Alapiskola – Szenc, TéKa Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása – Bény, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tőketerebesi Területi Választmány tehetségpontja – Nagykapos, Tőketerebes, e-Talentum – Fülek, Tompa Mihály Református Gimnázium – Rimaszombat, Alapiskola Lakszakállas – Lakszakállas, Talentum Programozóműhely – Kassa, Tarczy Lajos Alapiskola – Hetény. De történtek kezdeményezések máshol is: pl. Párkányi Gimnázium – Párkány, Zobor Tehetségpont – Nyitra, Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda – Vágsellye. Tehetségműhelyként működik a dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközpont.

A tehetség fejlesztése az óvodában sajátos körülmények között zajlik, mert a legtöbb helyen kevés a gyerek, így kevés az is, akiknél korán megmutatkozik a tehetség. Amennyiben az óvodapedagógus azonosítja a tehetséget, úgy a szülő eldöntheti, keres-e óvoda melletti/utáni foglalkozást a gyermeknek, vagy későbbre halasztja a tehetséggondozást. Az alapiskolákban már több figyelem, szaktudás, lehetőség összpontosulhat a különleges képességű egyénre. Később, a középiskolában a tehetséges fiataloknak már lehetőségük nyílik a részvételre tanulmányi vagy egyéb iskolai versenyeken. A felsőoktatásban szintén lehetőség nyílik részvételre különböző tanulmányi versenyeken, szakkollégiumok munkájában, konferenciákon. Pozsonyban például érdemes a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba felvételt nyerni.

A magyar általános és középiskolás diákok körében a legelterjedtebb versenyek a következők:

Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny, melyet iskolai, járási és kerületi kör előz meg.

Duna Menti Tavasz – a gyermek bábosok és színjátszók országos fesztiválja.

Szép magyar beszéd verseny.

Szlovákiai magyar középiskolák országos informatikai versenye stb.