4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.1. Szlovákiai helyzetkép

4.2.1.1.2. Példaértékű tehetségpontok bemutatása

Pro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért – BalogfalvaPro Scholis Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért – Balogfalva

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-180-000-148)

A tehetségpont fő célja az információbegyűjtés és -áramoltatás a tehetséggondozás területén az iskolák, szülők felé; kapcsolatépítés; a tehetségek diagnosztizálása, azonosítása, fejlesztése; a tanulás tanítása módszereinek megtanítása pedagógusok, tanulók, esetleg szülők részére: utak, módok, stratégiák kialakítása; tehetséggondozó szakemberek képzési lehetőségének biztosítása. A szakemberképzés számukra a legfontosabb, mert ez meghatározó eleme a tudatos tehetséggondozásnak. Egy civil szervezet ezt csak akkor tudja megoldani, ha megelőlegezi a lehetséges tehetségpontok működését és a szakemberek képzését. A tanítás utáni gazdagító programok színes skálájával kívánják megkínálni a tehetségeket. Ez a civil szervezet és az adott iskola kapcsolatépítő programjának lesz a része. Tehát a civil szervezet a tehetséggondozásban szerepet vállaló intézményekben indítja meg a szakemberképzést, akik tanácsadói szerepet is betölthetnek majd.

Talentum Programozóműhely Tehetségpont – KassaTalentum Programozóműhely Tehetségpont – Kassa

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-121-001-163)

A Talentum Cassoviensis Alapítvány 2007 szeptemberében alakult, hogy segítse a kassai magyar közösség megmaradását. A diákok kibontakozása érdekében támogatást nyújtottak több képzőművészeti kiállítás megrendezéséhez, néptánc- és gyermekszínjátszó csoport felkészüléséhez és fellépéséhez.

2011-ben alakult meg a Talentum Programozóműhely, ahol a gyerekek NXT és EV3 Lego robotok építésével és programozásával foglalkoznak. A programozóműhely célja, hogy a matematika és programozás iránt érdeklődő diákoknak lehetőséget adjanak a csapatmunkára és a kreatív, alkotó tevékenységre. Munkatársaik folyamatosan képzik magukat különböző továbbképzéseken, valamint az SZMPSZ tehetséggondozással foglalkozó képzésein. Szakmai segítséget kapnak a kassai Šafárik Természettudományi Egyetem Informatika Tanszékének oktatóitól is (UPJŠ), akik gyakran eszközöket is kölcsönöznek a csoportnak a versenyekre való felkészüléshez.

Kodály Zoltán Alapiskola Tehetségpont – DunaszerdahelyKodály Zoltán Alapiskola Tehetségpont – Dunaszerdahely

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-110-000-136)

A dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola Akkreditált Kiváló Tehetségponttal rendelkezik. Az iskola kiemelten foglalkozik a tehetséges diákokkal, művészeti, sport- és zenetagozatos osztályaikban emelt óraszámban fejlesztik a tehetséges diákokat. Országos és nemzetközi szintű versenyeken kitűnő eredményeket érnek el.