4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.2. Ukrajnai helyzetkép

4.2.1.2.1. Az ukrajnai oktatási rendszer jellegzetességei a tehetséggondozás tekintetében

Ukrajna (???????) Magyarországtól észak-keletre terül el, és a két ország mintegy 133 km közös határvonallal kapcsolódik egymáshoz. Ukrajna területe 603 628 km2, vagyis nagyobb, mint Magyarország összes szomszédjáé együttvéve. Lakosainak száma a 2018 augusztusi népszámlálás alapján 42 248 129 fő. Magyarok mindössze egy megyében, a Magyarországgal határos, az egész ország területének csupán 2%-át kitevő Kárpátalján élnek. A 2001-es népszámlálás szerint 48 923 200 fő volt Ukrajna lakossága, míg Kárpátalja lakossága 1 264 000 fő. Ahogy a számok is mutatják, az elmúlt évtizedekben jelentős elvándorlás zajlott.

Az ukrajnai oktatás alapját az 1996-ban meghozott Ukrajnai Oktatási Törvény szabályozza. Az oktatási rendszer az alábbi elemekből tevődik össze:

Iskoláskor előtti nevelés: Bölcsődék az 1–3 évesek számára, óvodák a 4-5 évesek számára.

Alsó tagozat: 1–4. osztály (beiskolázási korhatár 6 év).

Felső tagozat vagy hivatalos nevén nem teljes középiskola: 5–9. osztály, a 9. osztály végén a tanulók 3 alaptantárgyból vizsgáznak, és ezzel megszerzik az általános képzést igazoló okiratot, az általános iskolai végzettséget.

Középiskola, 10–11. osztály: Felvételizni nem kell, sőt mindenki számára kötelező, amennyiben tanulmányait nem szakiskolában vagy szakközépiskolában folytatja.

Szakmunkásképzők (az általános iskola után): A felvétel általában beiratkozás vagy beszélgetés alapján történik. Szakmától függően 1–3 éves felkészítés után a legszélesebb rétegek számára ad alapfokú szakképesítéseket, de nem zárul érettségivel.

Szakközépiskolák (szintén az általános iskolák után): Ide általában felvételi vizsgák alapján kerülhetnek be a diákok, ahol a 3-4 éves képzési idő alatt a legkülönbözőbb szakképesítést és érettségit szerezhetnek.

Technikumok (az általános vagy középiskolára épülő intézmény): Felvételi vizsgák alapján beiskolázó, szakmát és érettségi diplomát adó középfokú intézmény, ahol a képzési idő általános iskola után 4-5 év, középiskola (érettségi után) 2-3 év.

Főiskolák: Érettségizett tanulók szakirányú képesítését biztosító, 4 éves képzési idejű oktatási intézmények, melyek sikeres elvégzése után a hallgatók diplomát szerezhetnek.