4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.2. Ukrajnai helyzetkép

4.2.1.2.3. Példaértékű tehetségpontok bemutatása

Kárpátalján szinte minden tehetséggondozó projekt a főiskolán keresztül fut. A Matehetsz tehetségtérképén jelenleg három aktív tehetségpont és két tehetségtanács található.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány – Beregszász„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány – Beregszász

(http://genius-ja.uz.ua/; http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-150-003-856)

Kárpátaljai viszonylatban a tehetséggondozás terén a legnagyobb előrelépést a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tette. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel karöltve 2011-ben létrehozta a GENIUS Jótékonysági Alapítványt, amely többek között az esélyegyenlőség jegyében végez széles körű tehetséggondozást, fejlesztést, valamint tehetségkutatást Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi, főiskolai hallgatói, fiatal kutatói között.

„Célunk a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése és hogy minél több lehetőséget kínáljunk a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók ismereteinek, készségeinek a képzési anyagon túllépő kiszélesítésére, valamint értelmes fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése, s hogy összefogjuk a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözzük azokat” – olvasható a bemutatkozójuk a Tehetség.hu portálon.

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tehetségpont – BeregszászKárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tehetségpont – Beregszász

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-140-000-410)

A szervezet tevékenységével igyekszik a Kárpátalján működő összes magyar tannyelvű iskolában népszerűsíteni és elősegíteni a tehetséggondozás modern formáit, évek óta próbálja e fontos ügy mellé állítani az általános és középiskolai tanárokat és diákokat.

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium – BeregszászBeregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium – Beregszász

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-150-004-154)