2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.3. A tehetségígéretek fejlődésének általános jellemzői, kiemelten az alulteljesítő és speciális bánásmódot igénylő más tehetségesek fejlődésének sajátosságai

2.3.1. A tehetségfejlődés időperspektívája

2.3.1.2. Korai általános és speciális tehetségjegyek; a fejlődés életkori sajátosságai

2.3.1.2.1. A tehetség korai általános jegyei (...folytatás)

igen erősen érdeklődik a könyvek iránt,

szenvedélyes megfigyelő,

már kétéves kor előtt felismeri a betűket,

már hároméves kor előtt képes akár húsz elemből álló kirakót összeállítani,

bonyolult, szokatlan kérdéseket tesz fel,

korán érdeklődik az idő, a naptárak és az órák iránt,

képzeletbeli játszótársai vannak.