2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.3. A tehetségígéretek fejlődésének általános jellemzői, kiemelten az alulteljesítő és speciális bánásmódot igénylő más tehetségesek fejlődésének sajátosságai

2.3.2. A tehetség mint aszinkron fejlődés

2.3.2.4. A kétszeresen kivételes tanulók speciális csoportjai

2.3.2.4.1. Tehetség és tanulási zavar (...folytatás)

Foley-Nicpon egy 2010-es vizsgálatában (Foley-Nicpon, 2015) azt az eredményt kapta, hogy tanáraik szerint e tanulók nehezebben alkalmazkodnak a változásokhoz, a társas helyzetekben visszahúzódóbbak, figyelmetlenek, valamint időnként furcsán, excentrikusan viselkednek. Fenti szerző idézett tanulmányában azt is megjegyzi, hogy e tanulók pszichoszociális nehézségei felnőttkorban is folytatódnak: munkanélküliség és a mentális egészség problémái is gyakran előfordulnak náluk. Hajlamosak depresszióra és szorongásra.

Protektív tényezők: önelfogadás segítése, a probléma megértése, mentorálás, hasonló gyerekekkel való kapcsolatépítés lehetősége (bővebben: Harmatiné Olajos, 2013; Harmatiné Olajos, 2014a).