4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.3. Romániai helyzetkép

4.2.1.3.2. Példaértékű tehetségpontok bemutatása

Románia területén mintegy félszáz regisztrált tehetségpont működik. Többen átestek a tehetségpont-minősítési eljáráson is. A hálózatosodást a nagy területek, a szétszórtság, az információhiány nehezíti. A legtöbb tehetségpontot Kolozsvárott (9) és Sepsiszentgyörgyben (8) regisztrálták. Két tehetségtanács is segít a tehetségsegítő munka koordinálásban, az Erdélyi TT és a Székely-földi TT.

János Zsigmond Unitárius Kollégium Gyöngyhalászat Tehetségpontja – KolozsvárJános Zsigmond Unitárius Kollégium Gyöngyhalászat Tehetségpontja – Kolozsvár

(http://www.janoszsigmond.ro)

Nemcsak, hogy Akkreditált Kiváló Tehetségpont, de az egyik leginkább példamutató tehetségpont is a hálózatban. „A János Zsigmond Unitárius Kollégium Erdély egyik legrégibb és megújulásra mindig kész tanintézete. Az iskola padjaiban a neves személyeken kívül nemzedékek sora kapta meg azt az erkölcsi alapot és tudásanyagot, amelyet kamatoztatott az egyéni és közösségi életben. Most olyan diákok tanulnak a Múzsák és Erények otthonának falai között, akik hisznek abban, hogy a világban nemcsak a felhalmozott tudás jelent felbecsülhetetlen értéket, hanem a lelki-szellemi épség és az erkölcsös magatartás is. Korszerű tudás, keresztény erkölcs, vidám, barátságos közösség” – vallják magukról a honlapjukon. Ezt bárki megtapasztalhatja, amikor meglátogatja őket. Szervezőkészségük, kitartásuk párját ritkítja, és élnek is ezekkel az adottságokkal, akkor is, ha a hagyományos kerékpártúrájukat vagy Földes László Hobó ki tudja hányadik kolozsvári előadását szervezik, de minden tehetségüket megcsillantják akkor is, amikor az udvarukat átvarázsolják a maturandusok kastélykertjévé.

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, KolozsvárNyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Kolozsvár

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-100-000-100)

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület az egyik első romániai tehetségpont, kolozsvári székhellyel, de áldásos munkájuk Románia minden magyarok lakta részén érezhető. Ösztöndíjrendszerük hosszú távú, nyomon követéses tehetségsegítő programokkal segíti a hátrányos helyzetű erdélyi magyar diákok ezreit.

Vályi Gyula Matematikai Társaság – MarosvásárhelyVályi Gyula Matematikai Társaság – Marosvásárhely

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-111-001-715)

A Vályi Gyula Matematikai Társaság nem csak Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel rendelkező tehetségpont, mivel egy igen nemes és fontos célt is kitűzött a zászlajára: a matematikus utánpótlás nevelését. A marosvásárhelyi gimnáziumi matematikatanároknak már húsz évvel ezelőtt szívügyük volt az önkéntes tehetséggondozás és a neves elődöknek kijáró tiszteletadás. Ezért alapították meg 1994-ben a Vályi Gyula Matematikai Társaságot. A társaság névadója a város egyik legnagyobb tudós szülötte, a légcsavar matematikai elméletének megalapozója. Elsődleges céljuk az 5–8. osztályos tanulók tehetséggondozása és ezzel párhuzamosan Vályi Gyula életének és tevékenységének népszerűsítése. Matematikai tehetséggondozó tevékenységük országosan ismert. Húsz év alatt a társaság több mint 4200 köri órán és matematikatáborban irányította a tehetséges tanulók tevékenységét. Több tucatnyi versenyt szerveztek már, melyeken erdélyi és az anyaországból érkezett gyerekek vettek részt. A „Vályi-körös” diákok jó eredményekkel vesznek részt a különféle versenyeken, és sikeresek a továbbtanulás terén is. Hálózatban gondolkodnak, kapcsolatrendszerük gazdag, több mint 70 intézménnyel működnek együtt, és mindig nyitottak újabb kapcsolatok létesítésére. Önkéntes segítőik országosan elismert szaktekintélyek.