4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.3. Romániai helyzetkép

4.2.1.3.2. Példaértékű tehetségpontok bemutatása (...folytatás)

Benedek Elek Tehetségpont – SepsiszentgyörgyBenedek Elek Tehetségpont – Sepsiszentgyörgy

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-110-003-634)

Az óvodák között is szép számmal akadnak kiváló tehetségműhelyek, mi most a sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Akkreditált Kiváló Tehetségpontot emelnénk ki. A gyermekek képességeit tehetségterületenként gazdagítják, minden tevékenységüket a mese szövi át – nem hiába, a név kötelez. Pedagógusaik képzésére külön hangsúlyt fektetnek. Mindenképp említést érdemel a rajzversenyük, amely igen nagy népszerűségnek örvend szűkebb és tágabb pátriájukban is. A legtehetségesebb növendékeiket a helyi művészeti iskolába irányítják. Kiterjedt kapcsolathálójukat az iskolák is megirigyelhetik.

Osonó Színházműhely Tehetségpont – SepsiszentgyörgyOsonó Színházműhely Tehetségpont – Sepsiszentgyörgy

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-121-001-978)

Az Osonó Színházműhely Tehetségpont egyedülálló alternatív színház-népszerűsítő, a drámapedagógia eszközeivel operáló tehetségműhely. „Az egyesület az egyetemes színházi kultúra és a művészettel való oktatás, nevelés fejlesztésének céljából jött létre. Szerteágazó működésével Sepsiszentgyörgy és Kovászna megye jelentős kulturális és tehetségápoló eseményeinek ad otthont. Ezenkívül tevékenységet fejt ki Erdély, Románia és Magyarország területén is, s mindemellett nemzetközi projektek részeseként is dolgozik. Koordinálja és összefogja mindazokat a tevékenységeket, amelyek az Osonó Színházműhelyben, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatán, illetve a Művészeti Népiskola színész és rendező osztályaiban történnek. Színházi előadások, képzések, táborok, fesztiválok, találkozók, szakmai eszmecserék, oktatási és kulturális programok létrehozását tekinti fő feladatának. Olyan egyedülálló és innovatív kulturális és tehetségápoló tevékenységeket valósít meg, amelyre nincs más példa sem Sepsiszentgyörgyön, sem a távolabbi környezetben. Az Osonó Színházműhely a Bolyongó Színházi Egyesület keretén belül működik, egy olyan független alternatív színház, amely szellemi műhelyként teret ad a fiatal alkotók kortárs színházi kísérleteinek. A létrejövő előadásokon túl a társulat oktatási és szociális projekteket hoz létre fiatalok és felnőttek számára annak érdekében, hogy felelős emberként keressék meg helyüket a társadalomban.”

Bartók Béla Elméleti Líceum – TemesvárBartók Béla Elméleti Líceum – Temesvár

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-180-000-104)

A Bartók Béla Elméleti Líceum és a Bartók Béla Alapítvány a bánsági magyarság Akkreditált Kiváló Tehetségpontja. Az iskola Temesvárott, a Józsefvárosban, a plébániatemplom közvetlen szomszédságában működik 1932 óta. Az 1989-es decemberi fordulat eredményeképpen 1990-ben újraalakult az önálló magyar iskola Bartók Béla Elméleti Líceum néven. A tehetségpontja összefogja a Temes megye magyar nyelvű intézményeiben (16) folyó tehetséggondozó tevékenységeket. Keresi azokat az anyanyelvű tehetséggondozási lehetőségeket, amelyek a szórványlét, a szórványoktatás sajátosságaira is tekintettel vannak. Ugyanakkor folytatja a hagyományos tehetséggondozó programokat: versenyfelkészítés, tudományos diákkörök, TDK-k szervezése Iskolanapok alkalmával, TUDOK-programokba való bekapcsolódás. Fő filozófiája a hálózatban működés, számos romániai, magyarországi és vajdasági élő kapcsolata van.

A tehetségpontokon túl is létezik még számtalan említésre méltó, tehetségek felkutatásával, fejlesztésével foglalkozó intézmény, szervezet vagy kisebb-nagyobb csoportosulás. A teljesség igénye nélkül néhány követendő példa közülük is: