4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.4. Szerbiai helyzetkép

4.2.1.4.1. A szerbiai oktatási rendszer jellegzetességei a tehetséggondozás tekintetében

Szerbia alapterülete 88 361 km?, a 2011-es népszámlálás adatai alapján a lakosok száma 7 186 862 volt, 311 139-cel kevesebb, mint a korábbi összeírás idején. Szerbia az állami oktatásra 2006-ban a GDP 2,4%-át fordította, ami messze alulmarad az OECD-államok 2005-ben mért 5,55%-os átlagától (vö. Rác, 2008).

Az ország oktatási rendszerének felépítését és működését több törvény is szabályozza. A szerbiai oktatási rendszer az iskoláskor előtti intézményekből, az általános iskolákból (1–8. osztály), a középiskolákból (3 vagy 4 év) és a felsőoktatásból áll:

Iskola előtti nevelés – választható, nincs időtartami korlátozás, 6 hónaptól 6 éves korig.

Iskola-előkészítő program – kötelező, 1 éves időtartam, 6-7 éves korban.

Alapfokú oktatás: osztálytanítás – alsó tagozat (1–4. osztály) és tantárgyi oktatás – felső tagozat (5–8. osztály) – kötelező, 8 éves időtartam.

Középfokú oktatás – 3 vagy 4 éves időtartam, választható.

Középiskola utáni oktatás, főiskolai jellegű szakképzés (Više škole) – 3 éves időtartam.

Felsőoktatás – alapképzés (bachelor), 3 vagy 4 éves időtartam.

Felsőoktatás – mesterképzés, 1 vagy 2 éves időtartam.

Felsőoktatás – PhD-képzés, 3 éves időtartam.