4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.4. Szerbiai helyzetkép

4.2.1.4.3. Példaértékű tehetségpontok bemutatása

A Vajdaságban máig mintegy 30 tehetségpontot regisztráltak. Sajnos jó, ha ma kétharmaduk aktívan működik. A legtöbb regisztráció Zentához (10) és Szabadkához (8) kötődik. Fontos megemlíteni a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács (http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacs/tt-770-001-856) létét is, hiszen ernyőszervezet szerepet tölt be a régióban.

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium – ZentaBolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium – Zenta

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-120-000-458)

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Tehetségpontja a térség és a Kárpát-medence egyik legelső tehetségpontja. Tudatos, tervszerű tehetségsegítő munkáját a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért Tehetségpontjával karöltve kezdte el. Az iskolai TP a saját diákjait, az alapítványi TP az általános iskolák és más tehetséggondozó középiskolák tehetségígéreteit igyekezett támogatni. Ez utóbbi a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek (Matehetsz) alapító tagja is. Ugyan 2015 után tevékenységét szép lassan leépítette, szerepe a vajdasági tehetséghálózat kiépítésében elévülhetetlen. A gimnáziumi tehetségpont alappillére a matematikai-logikai és a térbeli-vizuális tehetségterületeken nyugszik, de szinte minden tehetségterületen tud gazdagító tevékenységet felmutatni. 6 éven keresztül a sportban tehetséges gyerekekkel is foglalkozott. Látványos, gyors sikereit három dolog szerencsés összjátékának köszönheti. Felvételi rendszere, tanterve a már említett szerbiai, központi támogatású tehetséggondozó program része, ennek köszönhetően meg tudja szólítani a Vajdaság legtehetségesebb diákjait. Saját kollégiummal, bentlakással rendelkezik, időt és teret nyerve a gazdagító programoknak. Kiemelt intézményként támogatási rendszere is motiváló a pedagógusok számára. Gondozottjaik nem csak a matematikai és képzőművészeti témájú versenyeken aratnak sikereket, és nem is állnak meg Szerbia határainál.

Majsai Úti Általános Iskola Talentárium Tehetségpont – SzabadkaMajsai Úti Általános Iskola Talentárium Tehetségpont – Szabadka

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-120-002-164)

A történelem viharai ezt az iskolát is elérték, megtépázták, de életerőssé nevelték, hogy aztán 2000-ben, a miloševići hatalom bukása után ismét felvegye a Majsai Úti Általános Iskola nevet. Jelenleg mintegy 670 diákkal, 32 tagozaton, szerb és magyar nyelven folyik az oktatás, csakúgy, mint a tehetséggondozás. Szakkörökön és emelt szintű órákon, valamint versenyfelkészítőkön történik mindez. Az iskolában egyénre szabott fejlesztés és a tanulási nehézséggel küzdő diákokkal való foglalkozás is folyik. A foglalkozásokat felkészült tanárok és az iskola pszichológusa vezetik. Szerbiában szinte egyedülálló iskolarádiót működtetnek. Legnagyobb eredményeiket a különböző sportágak területein jegyzik. Mondani sem kell, Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítésük is van.

Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa Tehetségpont – MagyarkanizsaJovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa Tehetségpont – Magyarkanizsa

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-100-003-796)

Egy összevont, nagy oktatási intézmény több mint 1000 diákkal. Magyarkanizsán két tagintézménnyel, a Zmaj- és az Ady-épületben, valamint Martonoson, Adorjánon és Velebiten. A tehetségpont komplex tehetséggondozó programot kíván nyújtani a beválasztottjainak, de fő motorjuk a logikai-matematikai tehetségterületen szárnyaló RoboLabor műhely, melynek lényege egy programozást érintő módszertani, illetve robothardver és -szoftver fejlesztésében megnyilvánuló, teljesítményre ösztönző gazdagító program. Kapcsolati hálójuk kiterjedt, aktív szervezői, látogatói a vajdasági tehetséggondozó rendezvényeknek.