4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

4.2.1. Tehetségsegítési helyzetkép a határon túli magyarok lakta területeken

4.2.1.4. Szerbiai helyzetkép

4.2.1.4.3. Példaértékű tehetségpontok bemutatása (...folytatás)

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium – ÚjvidékVajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium – Újvidék

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-190-000-130)

A VMFK Tehetségpont klasszikus egyetemi szakkollégiumi tevékenységet folytat a Vajdaság területén, de a hatása a Kárpát-medencében is mérhető, hiszen vajdasági fiatalok tanulhatnak és tanulnak is sokfelé, és sokan hazajönnek a szervezet éves diákköri konferenciájára. Ugyanígy több magyarországi és határon túli fiatal is jelen van ezen a színvonalas rendezvényen, a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián. Legfontosabb programjuk is egyben a VMTDK és a hozzá szervesen kapcsolódó tutoriális, egyéni képzési program. Kiadói tevékenységük sem elhanyagolandó, nagyon komoly, igényes kiadványok gondozói. Legfontosabb rendszeres kiadványuk a VMTDK többnyelvű rezümékötete. A VMTDK szinte minden tehetségterületet felölel, a legeredményesebb hallgatókat nemcsak ösztöndíjban, tutoriális egyéni képzésben, hanem komoly díjakban is részesítik. Kapcsolati hálójuk már csak a fentiekből kifolyólag is igen kiterjedt, szerteágazó. Ilyen komoly mozgalmat és rendezvényt nem lehet állandó, együttműködő partnerek nélkül végezni. Kell hozzá persze egy lelkes csapat is, végtelenül elszánt és elkötelezett vezetőkkel. Mindez egy újvidéki magban adva van, és nem véletlen az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítésük sem.

PéHáDész Tehetségpont – SzabadkaPéHáDész Tehetségpont – Szabadka

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-170-004-204)

A PéHáDész Tehetségpontot a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete hívta életre. Már elnevezésük is előrevetíti a tehetséggondozás iránti elhivatottságot, de egyben kötelezi is őket. Természetükből adódóan nem egy tipikus tehetségpont, de nem kétséges, hogy munkájuk minden elemében valamilyen formában kapcsolódnak a tehetség témaköréhez vagy a tehetségsegítés folyamatához. Programjaik palettája hihetetlenül színes, általában nem folyamatosak, mint egy iskolában, de sokszor egymásra épülők. Vannak tradicionális programjaik, vannak egy-egy projekt köré csoportosulók, és akadnak szép számban valamely szűkebb tehetségterületet felölelők is. Számos kiadványuk jelenik meg, akad konferenciakötet, tanulmánykötet vagy valamely kutatást bemutató kötet. Egyik kötetük például a tagjaik nyomon követését tűzte ki célul, és a fiatal vajdasági kutatók egy értékes, közhasznú adatbázisát hozták létre. Rendezvényeik tárháza is igen gazdag. Workshopokat, konferenciákat, képzéseket, előadásokat szerveznek. Ezek sokszor nemcsak a doktoranduszoknak és a kutatóknak szólnak, hanem az egyetemistáknak, a középiskolásoknak és másoknak is. Nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás biztosítására. Kapcsolatrendszerük igen szerteágazó, kiterjedt. Szoros együttműködést ápolnak a különböző doktoranduszszervezetekkel, az egyetemekkel, szakmai szervezetekkel is Kárpát-medencei szinten. Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítés birtokosai.

ÚMT Tehetségpont – ÚjvidékÚMT Tehetségpont – Újvidék

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-151-001-867)

Az Újvidéki Magyar Tanszék tehetségpontja, Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Lelkes szakembereik a magyar nyelv vajdasági megmaradásának őrzői és biztosítékai – munkájuk így nem kis felelősséggel jár. Ennek tudatában nyúlnak a tehetséggondozás eszköztárához. Számos tehetséggondozó műhelyt éltetnek, kulcsszereplői a minden évben megrendezendő, legnagyobb vajdasági tudományos diákköri konferenciának, a VMTDK-nak. Kiterjedt kapcsolati hálójuknak köszönhetően rengeteg személyes ismeretségük van a Kárpát-medence minden részében. Ezt jól kamatoztatják, ellenszélben is. Rendezvényeik színesek, az egyetemi mindennapok részei, egy olyan 300 000 fős szerb nagyvárosban, ahol a Magyar Tanszék a maga 60-70 hallgatójával csak egy piciny magyar sziget a nagy szláv tengerben.